Strona główna » Bilard Sportem Wszystkich » Idea
Menu
Idea

Kampania BILARD SPORTEM WSZYSTKICH skierowana jest do bardzo szerokiej grupy społecznej. Jego głównym celem jest popularyzacja sportu bilardowego oraz korzyści jakie za sobą niesie uprawianie tego sportu.


Kampania rozpoczęła sie już podczas Mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w Piechcinie. W pierwszej akcji pod jej patronatem wzięło udział ponad 120 osób z całej Polski. Za nami już kolejne w postaci "Pupiliady" oraz Łódzkiej Ligi Młodzieżowej. Akcja promowana będzie podczas wszystkich imprez organizowanych przez Polski Związek Bilardowy. Zapraszamy jednak do udziału w kampanii wszystkie Kluby, Stowarzyszenia i UKS-y! W ramach współpracy gwarantujemy dla każdego uczestnika "certyfikat udziału" oraz drobne gadżety promocyjne. Aby wziąć udział w akcji wystarczy przesłać zgłoszenie na adres sekretarz@bilard-sport.pl podając nazwę akcji, planowaną liczbę uczestników oraz miejsce. Po jej zakończeniu zachęcamy do umieszczania opisów oraz zdjęć na naszym profilu.

Już wkrótce więcej informacji na temat akcji w tym m. in.: konkurs plastyczny czy wakacje z bilardem.
Punktem kulminacyjnym będzie konferencja, podczas której chcemy zaprezentować wydany (w ramach zadania) film metodyczno szkoleniowy "BILARD SPORTEM WSZYSTKICH 6,16,60", zorganizować turnieje pokazowe i zajęcia szkoleniowe. Wszystko po to by promować sport bilardowy i zachęcać do aktywności fizycznej.

Poprzez wydanie filmu chcemy pokazać kilka rzeczy. Ilość osób i ich różnorodność ma pokazać, że sport bilardowy jest dla każdego. Zarówno dla tego który ma 6,16 czy 60 lat. Sport jest sposobem na życie, szansą na osiągnięcie wspaniałych wyników, nawiązania nowych znajomości i poznania nowych miejsc na całym świecie. Pokazane zostaną również ogromne plusy jakie płyną z prowadzenia bilardowych zajęć wychowania fizycznego oraz rozwój umysłowy dzięki strategicznym rozwiązaniom na stole. Ważnym elementem jest integracja poprzez bilard. Dlatego jednym z elementów są osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne biorące udział w przedsięwzięciu. W związku z faktem, że bilard jest sportem który bardzo dobrze sprawdza się wśród osób głuchych i niedosłyszących będzie zawierał napisy.

W samym filmie nie zabraknie elementów historii, pozycji polskiego sportu bilardowego oraz współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Bilardowym i Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz klubami i jednostkami samorządowymi. Nie zabraknie samych zasad gry, jak również podstawowych bilardowych zagrań.

Konferencja ma na celu pokazanie ogromnych pozytywów z systematycznego uprawiania sportu (w tym wypadku bilarda) oraz takich czynników jak integracja społeczna. Prezentacja znanych osób z różnych grup i środowisk jest najlepszym namacalnym przykładem, który mamy nadzieję przemówi zarówno do młodych jak i instruktorów oraz nauczycieli, którzy wezmą w niej udział. Szerokie spektrum ludzi jest więc niezbędne.

Istotnym elementem w szkoleniu dla opiekunów i nauczycieli oprócz kwestii związanych z bilardem jest część poświęcona możliwości współpracy pomiędzy samorządami i klubami sportowymi i UKS-ami oraz organizacja imprez sportowych (oprawa, transmisje live, video, itp.).

Do akcji przegniemy włączyć władze lokalne i samorządowe. Wystąpimy o patronaty honorowe do włodarzy miast i gmin oraz lokalnych mediów.

Bezpośredni udział w konferencji przewidziany jest dla około 120-150 osób. Jednak akcja dzięki dużej medialności (m. in. transmisja na żywo na TVsports.pl oraz publikacja filmu za pośrednictwem wielu kanałów) obejmie swym zakresem kilkadziesiąt tysięcy osób. Pośrednio lub nawet bezpośrednio akcja dotrze również do dzieci w szkołach, rodziców dzięki obecnym na konferencji przeszkolonym nauczycielom. To oni otrzymają gadżety dla swych podopiecznych i będą przekazywać uzyskane informacje na niższe szczeble.

Jak sami wiemy najlepszym nośnikiem informacji jest sam uczestnik więc obecna młodzież, jeżeli tylko będzie miała dobre wspomnienia, sama zrobi najlepsza reklamę i spopularyzuje założenia konferencji zarówno wśród rówieśników jak i innych opiekunów i rodziców.

© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System