Strona główna » Regulaminy
Menu
Partnerzy
mlbilard
Oficjalny partner w Polsce
orlen
rsactive
Bookgame
ERG Bieruń
TT plast
Mezz Cues
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Regulaminy

Regulaminy 2024


Regulaminy :


Statut Polskiego Związku Bilardowego
Regulamin Komisji Dyscyplinarnej
Regulamin Sportowy
Regulamin Rankingu Polski
Regulamin Zmiany Barw Klubowych i Zwolnień Okresowych
Regulamin Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży
Klasy sportowe
Regulamin sankcjonowania - licencjonowania sportowych turniejów bilardowych
Wniosek o przyznanie licencji klubu PZBil
Wniosek o przyznanie licencji sędziego PZBil
Wniosek o przyznanie licencji zawodnika PZBil
Wniosek o przyznanie licencji instruktora PZBil
Wzór karty zdrowia sportowca
Tabele turniejowe (Excel)
Tabele turniejowe (Acrobat Reader)
Regulamin Komisji Osób Niepełnosprawnych PZBil
Formularz Staż Sędziowski
Regulamin przyznawania licencji
Regulamin Komisji Sedziowskiej

Regulaminy Instruktorów i Trenerów PZBil:

- Regulamin przyznawania licencji trenerskiej, instruktorskiej przez PZBil
- Załącznik 1 Informacja o wymaganiach dla kandydatów na instruktora sportu
- Załącznik 2 Informacja dla osób, które chcą uzyskać dyplom trenerski
- Załącznik 3 Wniosek - LEGITYMACJA instruktor sportu od 2023
- Załącznik 4 Wniosek - DYPLOM trener sportu pod 2023
- Załącznik 5 Wniosek - LICENCJA instruktor sportu od 2023
- Załącznik 6 Oświadczenie o zbyciu praw autorskich prac zaliczeniowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe
- Załącznik 7 Informacja dla osób nie podlegających weryfikacji, zasady egzaminu lub pracy zaliczeniowej
- Załącznik 8 Zgoda RODO, kadra instruktorska i trenerska PZBil
- Załącznik 9 Wniosek o przyjęcie na kurs instruktorski_trenerski
- Załącznik 10 Wyciąg z wykazu opłat do regulaminu przyznawania licencji, legitymacji instruktorskiej i dyplomów trenerskich od sezonu 2023


Sprawozdania PZBil:

- Strategia rozwoju PZBil na lata 2018-2025 (2024)


Projekty 2019:


© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System