Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Komunikat PZBil

Dodano: 2021-02-01
Zmodyfikowano: 2021-02-01

Komunikat Polskiego Związku Bilardowego w sprawie udziału zawodników PZBil w sporcie bilardowym i współzawodnictwie

KOMUNIKAT Polskiego Związku Bilardowego
nr 1 z dnia 01.02.2021 r.
w sprawie udziału zawodników PZBil w sporcie bilardowym i współzawodnictwie.

Polski Związek Bilardowy działając na mocy Ustawy o sporcie, stan prawny aktualny na dzień: 01.02.2020, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie z późn. zm. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku,

w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku, a w szczególności Rozdział 3 § 10 ust. 15 informuje, że:

Polski Związek Bilardowy na podstawie, Ustawy art. 7 oraz Statutu Polskiego Związku Bilardowego ust. 1 „...jest w kraju i zagranicą jedynym reprezentantem polskiego sportu bilardowego, Związek realizuje swoje cele poprzez: działalność w zakresie sportu bilardowego, organizację bilardowego współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych...". Podstawowym celem Związku jest organizacja bilardowego współzawodnictwa sportowego.

Oznacza to, że wszystkie rozgrywki organizowane przez Polski Związek Bilardowy (w szczególności Bilardowa Ekstraklasa, Polska Liga Bilardowa, Puchar Polski i Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych i rodzajach) oraz te, które organizowane są przez kluby posiadające aktualną licencję PZBil i podmioty, które posiadają do tego prawo na podstawie umów oraz regulacji (w szczególności ligi młodzieżowe, Pol Tour, Junior Tour, Puchar Polski) są dopuszczalne w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku pod warunkiem, że uczestnicy w/w rywalizacji posiadają aktualną licencję PZBil, ważne badania lekarskie jak również kartę prawa do gry na sezon 2021.

Wszystkie w/w zawody odbywają się bez udziału publiczności a maksymalna liczba uczestników wynosi 150 osób. Przygotowanie do w/w zawodów (udział w zajęciach sportowych-treningach) jest dopuszczalne dla wszystkich zawodników, którzy posiadają aktualną licencję PZBil oraz ważne badania lekarskie.

Przypominamy również, że podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego lub zajęć sportowych:

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku, w szczególności Rozdział 3 § 10 ust. 2 punkt 13) i ust. 3 punkt 6) możliwe jest korzystanie z usług hotelarskich podczas organizowanych zgrupowań sportowych. Potwierdzeniem faktu zgrupowania lub współzawodnictwa jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Zarząd PZBil

Powrót
© 2021 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System