Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Kurs Sędziego i Instruktora PZBil

Dodano: 2018-01-13
Zmodyfikowano: 2018-01-24

Lista uczestników Kursu Sędziego Sportu Bilardowego i Instruktora PZBil

Lista uczestników:

1. Grzegorz Michalski - Radom
2. Krzysztof Haraźny - Wałbrzych
3. Piotr Kucharczyk - Warszawa
4. Tomasz Wójt - Łódź
5. Tomasz Sadlik - Rzeszów
6. Krzysztof Klimaszewski - Rzeszów
7. Rufin Potapczuk - Lublin
8. Katarzyna Kulazińska - Łódź
9. Piotr Świerszcz - Warszawa
10. Maciej Witos - Warszawa
11. Mariusz Chmielarz - Częstochowa
12. Piotr Kusiak - Chełm
13. Paulina Nawrot - Nowa Huta
14. Patryk Kędziora - Nowe Depułtycze
15. Jan Miernowski - Lublin
16. Michał Jezierski - Chełm
17. Patryk Szady - ChełmKurs:  sędziego sportu bilardowego  - licencja PZBil 2018

oraz licencja instruktora drużyny Polskiej Ligi Bilardowej ( Instruktor Polskiego Związku Bilardowego ) 

termin:    26-28.01.2018 r.

Miejsce:

Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich  k. Kielc

ul. Kielecka 9  26-085 Miedziana Góra  

Program obejmuje

 

40 godzin

 lekcyjnych

- przepisy gier sportowych  PZBil i EPBF odmiany:  8 bil -9 bil -10 bil  i 14/1 

- regulacje (oraz zmiany w przepisach)

- regulaminy Polskiej Ligi Bilardowej i ich interpretacja 2018

- regulaminy PZBil

- zasady organizacji spotkań ligowych PLB i innych zawodów sportowych

- organizacja i sędziowanie  zawodów sportowych PZBil

- obowiązki sędziego i zawodników

- odpowiedzialność prawna i cywilna sędziego sportowego

- walka z dopingiem – konsekwencje dla sportowców

- informacje dotyczące sportu bilardowego w Polsce

- egzamin praktyczny

- egzamin teoretyczny

Plan zajęć:


26 stycznia  -  piątek   godz. 15.00


- godz. 15.00-16.30 - zajęcia szkoleniowe

- godz. 16.45-17.00- przerwa kawowa

- godz. 17.00-18.30 - zajęcia szkoleniowe

- godz. 18.30-18.45 - przerwa kawowa

- godz. 19.00-20.00 - zajęcia praktyczne sędziowania

 

27 stycznia  -  sobota
- godz.   9.00-14.00 - zajęcia szkoleniowe

- godz. 14.00-15.00- przerwa na obiad

- godz. 15.00-18.00 - zajęcia szkoleniowe

- godz. 18.00- 20.00 - zajęcia indywidualne doskonalenie techniki gry - sprawdziany 

                                  indywidualne konsultacje 

 

28  stycznia  -  niedziela    
- godz.   9.00-10.45 - podsumowanie zajęć – prace zaliczeniowe

- godz. 10.45-11.00 - przerwa kawowa

- godz. 11.00–12.30 - egzamin teoretyczny cz I  sędziowska

- godz. 12.30-14.00 - egzamin praktyczny cz II instruktorska

- godz. 14.00-15.00 - przerwa na obiad

- godz. 15.00-17.00 – podsumowanie kursu wydanie zaświadczeń   

Prowadzący m.in.:

- Grzegorz Kędzierski  – prezes PZBil  

- Adam Gajda   – przewodniczący Krajowej Komisji Sędziowskiej PZBil

- Marek Karlikowski – trener ekstraklasy PZBil 

Koszt:

Koszt kursu wynosi  250 zł + VAT

                                           - za udział w zajęciach szkoleniowych

                                          - materiały szkoleniowe PZBil                                             

 Dodatkowe opłaty za:

                      60 zł - Opłata za egzamin sędziowski kat. D lub o podniesienie kategorii

                      90 zł - Licencja sędziowska PZBil sezon 2018

                    100 zł - Licencja instruktora ligowego PZBil 2018

 

UWAGA: opłaty nie obejmują noclegów i wyżywienia

 Zgłoszenia przyjmowane są na adres:  adgajda@o2.pl  lub sekretarz@bilard-sport.pl tylko na załączonych drukach

ZAŁACZNIK - KARTA ZGLOSZENIOWA z ankietą do 22 stycznia 

Noclegi należy  rezerwować indywidualnie,

W kursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 rok życia,

osoby które chcą  otrzymać uprawnienia sędziego zgodnie z obowiązująca Ustawą muszą przedstawić kserokopie dokumentu poświadczające posiadanie co najmniej wykształcenia średniego, złożyć pisemne oświadczenie o niekaralności, złożyć kserokopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo np. dowodu os-obistego lub inny, uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości i minimum jedno zdjęcie tzw. legitymacyjne

Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 15 osób). Minimalna ilość osób to 10 w innym przypadku kurs  nie będzie realizowany.  O zakwalifikowaniu decyduje Krajowa Komisja Sędziowska PZBil. Pierwszeństwo przysługuje osobom z klubów Polskiej Ligi Bilardowej, licencjonowanym klubom PZBil.

  

Dokumentami potwierdzającymi udział będą:

- zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

dla osób które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym:

 

- licencja instruktora Polskiej Ligi Bilardowej sezon 2018

- licencja sędziego bilardowego PZBil sezon 2018

 

UWAGI:

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH NAJPÓŹNIEJ

DO DNIA 22 stycznia 2018 ROKU

Wpłaty dokonują uczestnicy podczas rejestracji pierwszego dnia kursu.

http://www.bilard-sport.pl/templates/nsStandard/images/misc/pixel_trans.gif

 

 

Powrót
© 2018 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System