Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Sport Klub
Mezz Cues
Współpracują z nami
Aktualności

System Współzawodnictwa Sportowego MSiT i PZBil

Dodano: 2017-05-15
Zmodyfikowano: 2017-05-18

Punkty SSM dla klubów i zawodników po Mistrzostwach Polski juniorów i juniorek młodszych - Kielce 2017. Kilkaset tysięcy dla Klubów bilardowych na szkolenie młodzieży.

W 2017 roku już po raz czwarty MSiT przyzna najlepszym zawodnikom i klubom bilardowym, punkty w ramach SSM. Przypominamy, że jest to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu przez niego nadzorowany i koordynowany. Na jego podstawie od wielu lat funkcjonuje w kraju jednolity system klasyfikacji sportowej w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec zwany Systemem Sportu Młodzieżowego, umożliwiający dokonanie sklasyfikowanie wszystkich sportów w kraju wg takich samych zasad.

Kluby, które uzyskały punkty w SSM mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe w ramach Programu MSiT - szkolenie kadr wojewódzkich młodzika /KWM/ realizują wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe /WISS/, oraz szkolenie w pozostałych kategoriach wiekowych polskie związki sportowe /pzs/ lub szkolenie kadr juniora młodszego przez ogólnokrajowe stowarzyszenia i związki stowarzyszeń prowadzące działalność w zakresie sportu wyczynowego.

Oficjalne wyniki będą opublikowane na: http://www.sport-mlodziezowy.pl przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie. Tam tez znajdują się założenia organizacyjne i finansowe, które są opracowywane corocznie i realizowane przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zanim nastąpi oficjalna publikacja w/w wyników, przestawiamy wyniki wysłane do zatwierdzenia przez ZS ISM w W-wie, opracowane przez wiceprezesa PZBil Dariusza Kobackiego.

Kluby w 2017 roku mają jeszcze szanse na zdobycie kolejnych punktów w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików a do podziału pozostało już tylko 64 punkty w czterech strefach rozgrywek.

Przypominamy również Klubom możliwości uzyskania specjalnych nagród indywidualnych dla trenerów i zawodników oraz stypendiów sportowych za wyniki uzyskane w mistrzostwach Polski juniorów.

Łączna przybliżona kwota jak jest możliwa do uzyskania bezpośrednio dla Klubów PZBil na szkolenie, udział w zawodach i zgrupowaniach może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.

- punktacja - Kluby
- puktacja - dziewczęta
- punktacja - chłopcy
- regulamin SSM
Powrót
© 2018 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System