Strona główna » Bilard Sport Amator Challenge - Mistrzostwa Polski Amatorów » MMPA w 9-bil - Regulamin Turnieju Finałowego
Video na żywo
Menu
MMPA w 9-bil - Regulamin Turnieju Finałowego

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW 2023

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO

1. Organizator i Patronat

Organizatorzy: Polski Związek Bilardowy, Klub Strefa Łódź

2. Uczestnicy

W zawodach weźmie udział maksymalnie 180 zawodników. Na tę liczbę składają się:

 

- zakwalifikowani  z Turniejów Kwalifikacyjnych (posiadający polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu)

- zaproszeni przez Organizatora – zawodnicy zagraniczni (maksymalnie 20 zawodników)

- zawodnicy, którzy otrzymają Dziką Kartę Organizatora

Uczestnik eliminacji, który zakwalifikował się do turnieju finałowego z więcej niż jednego miejsca eliminacji regionalnych, sam podejmuje decyzję który klub zgłasza jego osobę do zawodów finałowych. Jednocześnie zobowiązany jest poinformować pozostałe kluby o zwolnieniu miejsca dla kolejnego zawodnika.

 

UWAGA WAŻNE!

PODCZAS TURNIEJU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ ZAWODNIKÓW

ORAZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA SALI GIER,

PODCZAS ROZGRYWANYCH MECZÓW GRUPOWYCH I PUCHAROWYCH - POD GROŹBĄ DYSKWALIFIKACJI

 

W ZAWODACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE OSOBY POSIADAJĄCE AKTUALNĄ LICENCJĘ PZBil

(dotyczy zawodników posiadających polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu

 

3. Termin i miejsce

Klub bilardowy STREFA, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 10-11 czerwca 2023 r.

4. Odprawa zawodników

10 czerwca rozegrane zostaną rozgrywki grupowe. Odprawa od 9:00 do 9:30. Start pojedynków o godz. 10:00.

 

Nieobecność zakwalifikowanego zawodnika podczas odprawy:

- nie będzie prowadzona „lista rezerwowych” przed rozpoczęciem turnieju finałowego,

- w przypadku nieobecności zawodnika na odprawie, na jego miejsce do tabeli turniejowej wpisywany jest „wolny-los”,

- prawo do zamiany zawodników ma jedynie Organizator Turnieju Eliminacyjnego danego klubu, który poinformuje o takiej zamianie organizatorów Turnieju Finałowego. Nowy zawodnik musi znajdować się na liście uczestników Turnieju Eliminacyjnego danego Klubu (Organizatora) oraz spełniać wymogi z pkt. 2.

5. Warunki sportowe

Turniej rozgrywany będzie w odmianę 9-bil. Mecze rozgrywane będą do 4 i 5 wygranych partii. Zasady rozbicia jak w Polskiej Lidze Bilardowej (bila nr 1 na punkcie głównym + Zasada Trzypunktowego Rozbicia). Zawody podzielone będą na dwie fazy:

 

I faza /rozgrywki grupowe/ - łącznie 30 grup, maksymalnie po 6 zawodników - mecze „każdy z każdym” do 4 wygranych partii, rozbicie naprzemienne. Do fazy pucharowej awans uzyskuje 3 najlepszych zawodników z każdej grupy.

 

II faza /runda pucharowa/- 90 najlepszych z fazy grupowej. Od tego momentu zawody rozgrywane będą systemem pucharowym. Mecze rozgrywane do 5 wygranych partii.

6. Ubiór do gry

W turnieju będzie obowiązywało uczestnictwo w wizytowej koszuli z muchą. Mile widziana będzie kamizelka. Dopuszcza się możliwość gry w klubowych koszulkach polo z kołnierzykiem. Obowiązują długie, wizytowe spodnie garniturowego kroju z kantem lub bez (typu business formal lub smart casual) oraz ciemne, eleganckie, wizytowe buty (typu business formal lub smart casual). Nie dopuszcza się gry w spodniach typu jeans czy obuwiu sportowym.

7. Opłaty startowe

Opłata startowa wynosi 100 zł.

Dla zawodników zagranicznych opłata wynosi 150 zł.

Opłata za „Dziką Kartę” wynosi 200 zł.

Wnioski o „Dziką Kartę” przyjmowane są na adres e-mail:info@bilard-sport.pl do dnia 24 maja.

8. Transmisje video

Z zawodów zostanie przeprowadzona relacja „wyniki on-line”. Na stronie www.tvsports.pl przeprowadzona będzie relacja video na żywo.

9. Nagrody

W turnieju pula nagród wyniesie brutto 14.000 zł i zostanie rozdzielona w następujący sposób:

1 miejsce - 4.500 zł + puchar + medal

2 miejsce – 2.500 zł + puchar + medal

3 miejsce – 1.300 zł + puchar + medal

5-8 miejsce - 600 zł

9-16 miejsce - 250 zł

11. Sędzia Główny

Maciej Szczawiński

12. Dyrektor Turnieju

Grzegorz Kędzierski

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zarządzenia PZBil oraz decyzje Dyrektora Turnieju.


© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System