Strona główna » Bilard Sport Amator Challenge - Mistrzostwa Polski Amatorów 2020 » Regulamin Turnieju Finałowego 2020
» Wyniki on-line «
Video na żywo
Menu
Regulamin Turnieju Finałowego

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW 2020

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO OARZ ELIMINACJI GRUPOWYCH

1. Organizator

Polski Związek Bilardowy, Klub Frame Łódź

2. Uczestnicy

W zawodach weźmie udział maksymalnie 240 zawodników. Na tę liczbę składają się:

 

- osoby wyłonione z eliminacji regionalnych, posiadające aktualną licencję PZBil, które brały udział w minimum 4 turniejach w danym Klubie, zgodnie z limitami miejsc przyznanymi dla poszczególnych Klubów,

- maksymalnie 6 osób z tzw. „Dzikiej Karty” do dyspozycji Prezesa Polskiego Związku Bilardowego,

- maksymalnie 4 osoby z tzw. „Dzikiej Karty” do dyspozycji Dyrektora Cyklu BSAC,

 

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest podpisanie przez zawodnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych PZBil. Więcej informacji w pliku „ZGODA RODO”. Kartę należy wydrukować, wypełnić i złożyć podczas odprawy zawodników.

 

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest podpisanie stosownego oświadczenia COVID-19.


W przypadku zawodników niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w turnieju.

Uczestnik eliminacji, który zakwalifikował się do turnieju finałowego z więcej niż jednego miejsca eliminacji regionalnych, sam podejmuje decyzję który klub zgłasza jego osobę do zawodów finałowych. Jednocześnie zobowiązany jest poinformować pozostałe kluby o zwolnieniu miejsca dla kolejnego zawodnika z rankingu.

UWAGA WAŻNE!

 

PODCZAS TURNIEJU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ ZAWODNIKÓW ORAZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA SALI GIER,

PODCZAS ROZGRYWANYCH MECZÓW GRUPOWYCH I PUCHAROWYCH - POD GROŹBĄ DYSKWALIFIKACJI

 

W ZAWODACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE OSOBY POSIADAJĄCE AKTUALNĄ LICENCJĘ PZBil.

BRAK LICENCJI SPOWODUJE NIEDOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W ZAWODACH!

3. Termin i miejsce

Klub bilardowy FRAME ul. Narutowicza 7/3, 13-15 listopada 2020 r.

4. Odprawa zawodników

13 i 14 listopada odbędą się cztery turnieje eliminacyjne (grupowe). W każdym z turniejów zagra maksymalnie 64 zawodników.

 

Odprawy:

- 8:30 - 9:00 - dla zawodników z grup porannych

- 14:00 - 14:30 - dla zawodników z grup popołudniowych

 

Nieobecność zakwalifikowanego zawodnika podczas odprawy:

- ze względu na sytuację związaną z COVID-19 nie będzie prowadzona „lista rezerwowych” przed rozpoczęciem turnieju finałowego,

- w przypadku nieobecności zawodnika na odprawie, na jego miejsce do tabeli turniejowej wpisywany jest „wolny-los”,

- prawo do zamiany zawodników ma jedynie Organizator Eliminacji Regionalnych, który poinformuje o takiej zamianie organizatorów Turnieju Finałowego. Nowy zawodnik musi być sklasyfikowany w Rankingu tego samego Klubu (Organizatora) oraz spełniać wymogi z pkt. 2.

5. Rozpoczęcie gier

Start pojedynków grupowych o godzinie 9:30 w dniu 13 i 14 listopada. 15 listopada – mecze rundy pucharowej od godziny 9:00.

6. Warunki sportowe

Turniej rozgrywany będzie w odmianę 8-bil. Mecze rozgrywane będą do 3, 4 i 5 wygranych partii. Zawody rozegrane zostaną w dwóch fazach:

 

I faza /turnieje eliminacyjne/ - łącznie 32 grupy, maksymalnie po 8 zawodników - mecze „każdy z każdym” do 3 wygranych partii, rozbicie naprzemienne. Do fazy pucharowej awans uzyskuje 2 najlepszych zawodników z każdej grupy.

 

II faza /turniej finałowy/- 64 najlepszych z fazy grupowej. Od tego momentu zawody rozgrywane będą systemem pucharowym. W pierwszej i drugiej rundzie do 4 wygranych partii, od trzeciej rundy do 5 wygranych partii.

7. Ubiór do gry

W turnieju będzie obowiązywało uczestnictwo w wizytowej koszuli z muchą. Mile widziana będzie kamizelka. Dopuszcza się możliwość gry w klubowych koszulkach polo z kołnierzykiem. Obowiązują długie, wizytowe spodnie garniturowego kroju z kantem lub bez (typu business formal lub smart casual) oraz ciemne, eleganckie, wizytowe buty (typu business formal lub smart casual). Nie dopuszcza się gry w spodniach typu jeans czy obuwiu sportowym.

8. Opłaty startowe

Opłata startowa wynosi 40 zł.

Zwolnieni z opłaty startowej są zwycięzcy rankingów w poszczególnych miejscach eliminacji. Opłata za „Dziką Kartę” wynosi 250 zł.

9. Transmisje video

Z zawodów zostanie przeprowadzona relacja „wyniki on-line” na stronie www.bilard-sport.pl. Na stronie www.tvsports.pl przeprowadzona będzie relacja video na żywo z pojedynków na stole finałowym (łącznie ponad 20 godzin).

10. Nagrody

W turnieju pula nagród wyniesie brutto 15.000 zł i zostanie rozdzielona w następujący sposób:

1 miejsce - 5.000 zł + puchar + medal + awans do finałów Mistrzostw Polski w Pool Bilard – Kielce 2020 w odmianę 8-bil;

2 miejsce – 2.400 zł + puchar + medal;

3 miejsce – 1.000 zł + puchar + medal;

5-8 miejsce – 500 zł;

9-16 miejsce – 250 zł;

17-32 miejsce - 100 zł.

 

Dodatkowo PZBil, dla jednego z klubów, które zgodnie z regulaminem przeprowadzą zawody eliminacyjne wylosuje nagrodę specjalną w wysokości 1000 zł (brutto).

11. Sędzia Główny

Maciej Szczawiński

12. Dyrektor turnieju

Karol Skowerski

13. Regulacje COVID-19

W związku z sytuacją związaną z COVID-19 podczas zawodów obowiązują następujące obostrzenia sanitarne*:

 

- W Sali Gier przebywają wyłącznie zawodnicy rozgrywający swoje spotkania, trenerzy klubowi, opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich lub osoby sprawujące opiekę wskazane w "Zgodzie na udział osoby niepełnoletniej w turnieju" oraz przedstawiciele PZBil, zaproszeni goście i osoby funkcyjne.

Dyrektor Turnieju oraz Sędzia Główny mają prawo do weryfikacji i decyzji co do wpuszczanych osób na Salę Gier.

- Wszystkie osoby przebywające w Sali Gier zobowiązane są do zasłaniania twarzy. Przepis nie dotyczy zawodników, którzy rozgrywają swoje pojedynki.

- Osoby wchodzące na Salę Gier mają mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury Sędzia Główny lub Dyrektor Turnieju mogą zadecydować o nie wpuszczeniu osoby na Salę Gier. Jego decyzja jest w przedmiotowej sprawie ostateczna.

- Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności.

- W przypadku kiedy zawodnik, trener lub inna funkcyjna osoba stwierdzi, że posiada objawy COVID-19, zobowiązana jest zgłosić to Sędziemu Głównemu i skontaktować się z lekarzem.

 

Obostrzenia i zalecenia mogą zostać zwiększone (lub zmniejszone). Wszystko zależy od sytuacji wynikającej z COVID-19, w tym m.in. decyzjami władz w Polsce i regionie oraz PZBil.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zarządzenia PZBil oraz decyzje Dyrektora Turnieju.

 

Polski Związek Bilardowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (liczba uczestników, data zawodów, godziny rozgrywania pojedynków, itp.) w przypadku zmiany wytycznych Rządu RP, dotyczących organizacji imprez sportowych w czasie pandemii koronawirusa.

 

Możliwe jest również zmniejszenie liczby uczestników jak również odwołanie lub przełożenie zawodów.


*Obostrzenia mogą ulec zmianie


© 2021 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System