Strona główna » Bilard Sport Amator Challenge - Mistrzostwa Polski Amatorów » Regulamin Turnieju Finałowego 2023
Video na żywo
Menu
Regulamin Turnieju Finałowego

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW 2023

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO

1. Organizator i Patronat

Organizatorzy: Polski Związek Bilardowy, Klub Strefa Łódź

Patronat: Ministerstwo Sportu i Turystyki

2. Uczestnicy

W zawodach weźmie udział maksymalnie 320 zawodników. Na tę liczbę składają się:

 

- osoby wyłonione z eliminacji regionalnych, posiadające aktualną licencję PZBil, które brały udział w minimum 4 turniejach w danym Klubie, zgodnie z limitami miejsc przyznanymi dla poszczególnych Klubów,

- maksymalnie 10 osób z tzw. „Dzikiej Karty” do dyspozycji PZBil

 

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest podpisanie przez zawodnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych PZBil. Więcej informacji w pliku „ZGODA RODO”. Kartę należy wydrukować, wypełnić i złożyć podczas odprawy zawodników.

Uczestnik eliminacji, który zakwalifikował się do turnieju finałowego z więcej niż jednego miejsca eliminacji regionalnych, sam podejmuje decyzję który klub zgłasza jego osobę do zawodów finałowych. Jednocześnie zobowiązany jest poinformować pozostałe kluby o zwolnieniu miejsca dla kolejnego zawodnika z rankingu.

UWAGA WAŻNE!

 

PODCZAS TURNIEJU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ ZAWODNIKÓW

ORAZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA SALI GIER,

PODCZAS ROZGRYWANYCH MECZÓW GRUPOWYCH I PUCHAROWYCH - POD GROŹBĄ DYSKWALIFIKACJI

 

W ZAWODACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE OSOBY POSIADAJĄCE AKTUALNĄ LICENCJĘ PZBil.

BRAK LICENCJI SPOWODUJE NIEDOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W ZAWODACH!

3. Termin i miejsce

Klub bilardowy STREFA, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 17-19 listopada 2023 r.

4. Odprawa zawodników

17 i 18 listopada odbędą się rozgrywki grupowe.

 

Odprawy w poszczególne dni od 9:00 do 9:30

 

Nieobecność zakwalifikowanego zawodnika podczas odprawy:

- nie będzie prowadzona „lista rezerwowych” przed rozpoczęciem turnieju finałowego,

- w przypadku nieobecności zawodnika na odprawie, na jego miejsce do tabeli turniejowej wpisywany jest „wolny-los”,

- prawo do zamiany zawodników ma jedynie Organizator Eliminacji Regionalnych, który poinformuje o takiej zamianie organizatorów Turnieju Finałowego. Nowy zawodnik musi być sklasyfikowany w Rankingu tego samego Klubu (Organizatora) oraz spełniać wymogi z pkt. 2.

5. Rozpoczęcie gier

Start pojedynków grupowych 17 i 18 listopada o godzinie 10:00

6. Warunki sportowe

Turniej rozgrywany będzie w odmianę 8-bil. Mecze rozgrywane będą do 3, 4 i 5 wygranych partii. Zawody podzielone będą na dwie fazy:

 

I faza /rozgrywki grupowe/ - łącznie 40 grup, maksymalnie po 8 zawodników - mecze „każdy z każdym” do 3 wygranych partii, rozbicie naprzemienne. Do fazy pucharowej awans uzyskuje 3 najlepszych zawodników z każdej grupy.

 

II faza /runda pucharowa/- 120 najlepszych z fazy grupowej. Od tego momentu zawody rozgrywane będą systemem pucharowym. W pierwszej i drugiej rundzie do 4 wygranych partii, od trzeciej rundy do 5 wygranych partii.

7. Ubiór do gry

W turnieju będzie obowiązywało uczestnictwo w wizytowej koszuli z muchą. Mile widziana będzie kamizelka. Dopuszcza się możliwość gry w klubowych koszulkach polo z kołnierzykiem. Obowiązują długie, wizytowe spodnie garniturowego kroju z kantem lub bez (typu business formal lub smart casual) oraz ciemne, eleganckie, wizytowe buty (typu business formal lub smart casual). Nie dopuszcza się gry w spodniach typu jeans czy obuwiu sportowym.

8. Opłaty startowe

Opłata startowa wynosi 50 zł.

Zwolnieni z opłaty startowej są zwycięzcy rankingów w poszczególnych miejscach eliminacji. Opłata za „Dziką Kartę” wynosi 250 zł.

9. Transmisje video

Z zawodów zostanie przeprowadzona relacja „wyniki on-line”. Na stronie www.tvsports.pl przeprowadzona będzie relacja video na żywo (łącznie ponad 20 godzin).

10. Nagrody

W turnieju pula nagród wyniesie brutto 21.000 zł i zostanie rozdzielona w następujący sposób:

1 miejsce - 7.000 zł + puchar + awans do finałów Mistrzostw Polski w Pool Bilard 2023 w 8-bil + medal

2 miejsce – 3.400 zł + puchar + medal

3 miejsce – 1.400 zł + puchar + medal

5-8 miejsce - 750 zł

9-16 miejsce - 300 zł

17-32 miejsca - 150 zł

 

Dodatkowo PZBil, dla jednego z klubów, które zgodnie z regulaminem przeprowadzą zawody eliminacyjne wylosuje nagrodę specjalną w wysokości 1000 zł (brutto).

11. Sędzia Główny

Adam Gajda

12. Dyrektor Turnieju

Karol Skowerski

13. Kontakt z biurem PZBil

Tel.: 797-328-693

e-mail: sekretarz@bilard-sport.pl, info@bilard-sport.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zarządzenia PZBil oraz decyzje Dyrektora Turnieju.


© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System