Strona główna » Bilard Sport Amator Challenge - Mistrzostwa Polski Amatorów 2018 » Regulamin turnieju finałowego
» Wyniki on-line «
Video na żywo
Menu
Regulamin turnieju finałowego

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW 2017 - REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO

1. Organizator

Polski Związek Bilardowy, Klub Frame Łódź

2. Uczestnicy

- osoby wyłonione z eliminacji regionalnych, posiadające aktualną licencję PZBil, które brały udział w minimum 4 turniejach w danym Klubie, zgodnie z limitami miejsc przyznanymi dla poszczególnych klubów,

- 6 osób z tzw. „Dzikiej Karty” do dyspozycji Prezesa Polskiego Związku Bilardowego,

- maksymalnie do 4 osób z tzw. „Dzikiej Karty” do dyspozycji Dyrektora Cyklu BSAC.

UWAGA WAŻNE!

W ZAWODACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE OSOBY POSIADAJĄCE AKTUALNĄ LICENCJĘ PZBil.

BRAK LICENCJI SPOWODUJE NIEDOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W ZAWODACH!

3. Termin i miejsce

Klub bilardowy FRAME ul. Narutowicza 7/3, 17-19 listopada 2017 r.

4. Odprawa zawodników

17 i 18 listopada:

- 9:00 - 9:30 - dla zawodników z grup porannych

- 15:00 - 15:30 - dla zawodników z grup popołudniowych

5. Rozpoczęcie gier

Start pojedynków grupowych o godzinie 10.00 w dniu 17 i 18 listopada. 19 listopada – mecze rundy pucharowej.

6. Warunki sportowe

Turniej rozgrywany będzie w odmianę 8-bil. Mecze rozgrywane będą do 3, 4 i 5 wygranych partii. Zawody rozegrane zostaną w dwóch fazach:

 

I faza - 32 grupy po 6-7 zawodników - mecze „każdy z każdym” do 3 wygranych partii, rozbicie naprzemienne. Do fazy pucharowej awans uzyskuje 2 najlepszych zawodników z każdej grupy.

 

II faza - 64 najlepszych z fazy grupowej. Od tego momentu zawody rozgrywane będą systemem pucharowym. W pierwszej i drugiej rundzie do 4 wygranych partii, od trzeciej rundy do 5 wygranych partii.

7. Ubiór do gry

W turnieju będzie obowiązywało uczestnictwo w wizytowej koszuli z krawatem lub muszką, wizytowych spodniach i butach. Mile widziana będzie kamizelka. Dopuszcza się możliwość gry w klubowych koszulkach polo z kołnierzykiem. Nie dopuszcza się gry w spodniach typu jeans czy obuwiu sportowym.

8. Opłaty startowe

Opłata startowa wynosi 30 zł.

Zwolnieni z opłaty startowej są zwycięzcy rankingów w poszczególnych miejscach eliminacji. Opłata za „Dziką Kartę” wynosi 200 zł.

9. Transmisje video

Z zawodów zostanie przeprowadzona relacja „wyniki on-line” na stronie www.bilard-sport.pl. Na stronie www.tvsports.pl przeprowadzona będzie relacja video na żywo z pojedynków na stole finałowym (łącznie ponad 20 godzin).

10. Nagrody

W turnieju pula nagród wyniesie brutto 10.000 zł i zostanie rozdzielona w następujący sposób:

1 miejsce - 3.000 zł + puchar + medal + awans do finałów Mistrzostw Polski w Pool Bilard – Kielce 2017 w odmiany 8-bil i 10-bil;

2 miejsce – 1.500 zł + puchar + medal;

3 miejsce – 750 zł + puchar + medal;

5-8 miejsce – 500 zł;

9-16 miejsce – 150 zł;

17-32 miejsce - 50 zł.

11. Hotele - oferta

Organizator poleca niżej wymienione hotele:

 

- Polonia Palast**

- Savoy**

- Światowit***

 

Dla uczestników Mistrzostw Polski Amatorów w/w hotele przygotowały ofertę specjalną. Wszystkie informacje znajdują się w załączniku.

Uczestnik eliminacji, który zakwalifikował się do turnieju finałowego z więcej niż jednego miejsca eliminacji regionalnych, sam podejmuje decyzję który klub zgłasza jego osobę do zawodów finałowych. Jednocześnie zobowiązany jest poinformować pozostałe kluby o zwolnieniu miejsca dla kolejnego zawodnika z rankingu.

12. Sędzia Główny

Marek Karlikowski

13. Dyrektor turnieju

Izabela Gajek

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zarządzenia PZBil oraz decyzje Dyrektora Turnieju.


© 2018 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System