Strona główna » Mistrzostwa Polski w Pool Bilard 2022 » Regulamin Mistrzostw
Video na żywo
Menu
Wyniki
Sponsorzy
Regulamin Mistrzostw

 

  

Regulamin Mistrzostw Polski w Pool Bilard – KIELCE 2022

Organizatorzy:

Polski Związek Bilardowy, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe

Miejsce Gier:

Hotel BINKOWSKI **** Kielce

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ministerstwo Sportu, Świętokrzyska Federacja Sportu,  Prezydent Miasta Kielce, Wojewoda Świętokrzyski

Ranking PZBil

Zawody zaliczane są do rankingu Polskiego Związku Bilardowego 2022.

Termin:

11-16 grudnia 2022 roku

Uczestnicy:

Osoby zakwalifikowane zgodnie z regulaminem sportowym PZBil.

Hotele Turniejowe:

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zakwaterowania w hotelu turniejowym HOTEL BINKOWSKI **** 

 

Ceny noclegu na dobę:
Pokój 1 osobowy 280,00  zł - pokój ze śniadaniem, 
Pokój 2 osobowy 390,00  zł - pokój ze śniadaniem,

PŁATNOŚĆ ZA HOTEL I OPŁATY STARTOWE PRZYJMOWANE SĄ GOTÓWKĄ podczas odprawy zawodników. Nie przyjmowane są zapłaty kartą kredytową. W przypadku braku zapłaty za hotel lub startowe, zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.

UWAGA!

W przypadku złamania jakichkolwiek zasad regulaminu hotelu w tym m. in.: ciszy nocnej, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany z zawodów, a sprawa skierowana do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.

Rezerwacja:

Rezerwacje hotelowe będą możliwe tylko w formie pisemnej:

e-mail: biuro@bilard-sport.pl 

tel. 608 368-683 

najpóźniej do dnia 30 LISTOPADA  2022 roku.

 Rezerwacja po tym terminie będzie skutkowała opłatą za hotel zgodnie z cennikiem standardowym hotelu. Wycofanie rezerwacji po tym terminie będzie skutkowało zapłatą z minimum jedną ( pierwszą ) doobę hotelową rezerwacji.

Opłata startowa:

- 60 zł od odmiany - dla osób korzystających z zakwaterowania w w/w hotelu zarezerwowanego w PZBil (zwolnieni z opłaty są wyłącznie członkowie kadry narodowej mężczyzn i kobiet posiadających kartę meldunkową podczas odpraw w hotelu z rezerwacji dokonanych w PZBil )

- 190 zł od odmiany - dla osób nie korzystających z zakwaterowania w w/w hotelu, a podlegających zakwaterowaniu. Wyższa opłata nie dotyczy zawodników reprezentujących kluby województwa świętokrzyskiego.

- 190 zł od odmiany - tzw. "Dzika Karta" (zwolnienie z wyższej opłaty dotyczy Mistrza Polski Amatorów 2022, zwycięzcy rankingu PP OldBoys 2022, zwycięzcy rankingu Polski ON). Osoby te podlegają standardowym opłatom startowym - 60 zł lub 190 zł). Osoby te muszą być zakwaterowane w hotelu zgodnie z regulaminem. 

Odprawy zawodników:

Odprawy zawodników do poszczególnych odmian odbędą się zgodnie z podanym programem. Obecność na odprawie jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności zawodnika na odprawie, jego miejsce zajmie osoba wyznaczona przez Dyrektora Turnieju. Miejscem odpraw jest sala gier lub biuro Mistrzostw Polski. Podczas odprawy zawodnik zobowiązany jest posiadać:

- aktualne ważne badania lekarskie (zgodnie z przepisami)

- podpisane deklaracje RODO (dostępna na miejscu odprawy).

- podpisane oświadczenie COVID 19,

Zwolenia z obecności na odprawie może dokonać wyłącznie Dyrektor Turnieju.

Nieobecność zawodnika:

W przypadku nieobecności zawodnika zakwalifikowanego do finałów Mistrzostw Polski, zostanie on ukarany karą finansową w wysokości 400 zł, którą jest zobowiązany wpłacić na rachunek PZBil. W przypadku braku wpłaty kary do dnia 30 grudnia 2022 r. sprawa zostanie skierowana do Komisji Dyscyplinarnej PZBil. W przypadku pisemnego wycofania z udziału (na adres biuro@bilard-sport.pl ) najpóźniej do dnia 30 listopada, zawodnik nie zostanie obciążony żadną karą.

System rozgrywek:

Podwójna przegrana + puchar (zgodnie z tabelami PZBil).

Mecze mężczyzn:
w odmianę 9-bil do 9 wygranych partii,
w odmianę 8-bil do 8 wygranych partii,
w odmianę 10 bil do 7 wygranych partii,
(we wszystkie odmiany obowiązuje zasada przemiennego rozbicia).

Mecze kobiet:
w odmianę 9-bil – do 6 wygranych partii,
w odmianę 8-bil do 5 wygranych partii,
w odmianę 10-bil do 5 wygranych partii
(we wszystkich odmianach obowiązuje zasada przemiennego rozbicia)

W przypadku realizacji telewizyjnych mecze finałowe transmitowane przez TV będą rozgrywane do 6-9 wygranych partii.

UWAGA:

W odmianie 9-bil na punkcie głównym ustawiona jest bila z numerem "9". Przy rozbiciu obowiązuje zasada "trzech bil".

Zawodnicy muszą być obecni na sali gier minimum 10 minut przed zaplanowaną godziną rozgrywania meczu.


Do ustawiania bil służą jedynie szablony dostarczone przez organizatora.

Strój:

Podczas Mistrzostw Polski zawodnicy zobowiązani są posiadać sportowy strój bilardowy:
ciemne wizytowe spodnie i buty, wizytową koszulę – jednolitego koloru z długim rękawem (rękawy nie mogą być podwinięte), kamizelkę i muszkę (nie dopuszcza się gry w krawatach). Nie dopuszcza się gry w koszulkach polo. 

Na koszuli lub kamizelce OBOWIĄZKOWO powinno być umieszczone:

- logo PZBil,
- logo BSW - dostarczy organizator,
- logo MS - dostarczy organizator.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są podczas trwania gry do noszenia naszywek logo sponsorów (wskazanych przez organizatora), na rękawie koszuli lub kamizelce oraz identyfikatora. Niezastosowanie się do powyższych warunków spowoduje dyskwalifikację zawodnika z zawodów, pozbawienie go zdobytych medali, nagród, pucharów i tytułów oraz skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.

Uroczyste otwarcie:

Ceremonia uroczystego otwarcia odbędzie się w dniu 12 grudnia o godzinie 15.30 - w sali gier. Wszyscy zawodnicy odmiany 8-bil zobowiązani są stawić się na otwarcie w sportowych strojach bilardowych (zgodnych z regulaminem sportowym PZBil). Obecność zawodników (biorących udział w zawodach w 8-bil) na ceremonii jest obowiązkowa.

Regulacje COVID

Wszystko zależy od sytuacji wynikającej z Covid 19, w tym m.in. decyzjami władz w Polsce i regionie, jak również hotelu oraz PZBil (w tym m. in. udział osób zaszczepionych, negatywne testy itp.) 

Transmisje internetowe TVSPORTS oraz SPORTKLUB

Wszystkie mecze rozgrywane  będą transmitowane na żywo na stronie www.tvsports.pl.Zawodnicy rozgrywający swoje mecze na stole telewizyjnym 1 (stół finałowy) zobowiązani są do przestrzegania dodatkowych zasad związanych z transmisją live (m. in. zapowiedzi, bezwzględnym "pełnym stroju", przerw na reklamy). 
Dodatkowo odbędzie się retransmisja 11 godzin spotkań na antenie SPORTKLUB.

Transmisja LIVE VIDEO będzie przeprowadzona ze wszystkich ośmiu stołów!

Podczas zawodów obowiązuje zakaz transmisji video z własnych urządzeń przez uczestników i gości.

Warunki techniczne:

8 stołów 9ft Clash, Sukno Iwan Simonis 860, Bile Duramith TV Plus.

Ubezpieczenie:

Zawodnicy sami pokrywają koszt ubezpieczenia .

Inne:

Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach Polski oraz osoby obecne na sali gier wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i wszystkich materiałów video
i audio z Mistrzostw Polski z ich wizerunkiem w materiałach reklamowych promujących bilard wydawanych przez organizatorów imprezy. Dotyczy
to także wydawnictw komercyjnych oraz przekazu telewizyjnego
i internetowego. W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wystawione przez  lekarza medycyny sportowej lub innego posiadającego do tego uprawnienia , licencję PZBil i kartę prawa do gry na rok 2022.
W przypadku pozytywnych wyników badań antydopingowych lub kary dyscyplinarnej (upomnień, kartki itp.) ewentualne konsekwencje będą dotyczyły wszystkich wyników uzyskanych przez zawodnika podczas zawodów. Bez względu czy wykroczenie miało miejsce na początku
czy na końcu zawodów. Mistrzostwa Polski traktowane są jako jeden turniej. Ceremonia dekoracji wszystkich medalistów odbędzie się ostatniego dnia Mistrzostw Polski po zakończeniu finałów odmiany
9 bil. Podczas ceremonii dekoracji medalistów,  zawodniczki i zawodnicy zobowiązani są być w  sportowym stroju bilardowym. 
Nieobecność zawodnika podczas dekoracji będzie wiązała się z kara finansową w wysokości 1.000 zł, pozbawieniem medalu MP i skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.

Dyrektor Turnieju i

Dyrektorem Turnieju jest  p. Grzegorz Kędzierski 

W sprawach nieujętych stanowią regulaminy i przepisy PZBil oraz zarządzenia Dyrektora Turnieju.

Informujemy również, że PLAN GIER może się  zmienić w przypadku relacji telewizyjnych oraz zaleceń Covid 19. O ewentualnych zmianach będziemy informowali na stronie zawodów.

 

 

 

 

 


© 2023 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System