Strona główna » Mistrzostwa Polski w Pool Bilard 2017 » Regulamin Mistrzostw
»  Wyniki live  «
Video na żywo
MP 2015 na Facebooku
Menu
Wyniki
Sponsorzy
Regulamin Mistrzostw

Regulamin Mistrzostw Polski w Pool Bilard – KIELCE 2017

Organizatorzy:

Polski Związek Bilardowy, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe

Miejsce Gier:

Hotel BINKOWSKI **** Kielce

Patronat Honorowy:

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Starosta Powiatu Kieleckiego, MSiT

Ranking PZBil

Zawody zaliczane są do rankingu Polskiego Związku Bilardowego 2017.

Termin:

26 listopada -1 grudnia 2017 roku

Uczestnicy:

Osoby zakwalifikowane zgodnie z regulaminem sportowym PZBil.

Hotele Turniejowe:

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zakwaterowania w hotelu turniejowym HOTEL BINKOWSKI ****

 

Ceny noclegu na dobę:
Pokój 1 osobowy 185,00  - pokój ze śniadaniem  i korzystanie ze strefy AQUA 
Pokój 2 osobowy 245,00  - pokój ze śniadaniem w i korzystanie ze strefy AQUA 

UWAGA !!!
PŁATNOŚĆ ZA HOTEL PRZYJMOWANA JEST WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ 
podczas odprawy zawodników. Nie przyjmowane są zapłaty kartą kredytową lub przelewem. W przypadku braku zapłaty za hotel, zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.
W przypadku złamania jakichkolwiek zasad regulaminu hotelu  w tym m. in.: ciszy nocnej, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany a sprawa skierowana do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.

Rezerwacja:

Rezerwacje hotelowe będą możliwe tylko w formie pisemnej:

e-mail: sekretarz@bilard-sport.pl 

tel. 608 200-683 

najpóźniej do dnia 14  LISTOPADA  2017 roku.

 Rezerwacja po tym terminie będzie skutkowała opłatą za hotel zgodnie z cennikiem standardowym hotelu.

Opłata startowa:

- 50 zł od odmiany - dla osób korzystających z zakwaterowania w w/w hotelu (zwolnieni z opłaty są wyłącznie członkowie kadry narodowej mężczyzn i kobiet posiadających kartę meldunkową podczas odpraw w hotelu)

- 100 zł od odmiany - dla osób nie korzystających z zakwaterowania w w/w hotelu, a podlegających zakwaterowaniu. Wyższa opłata nie dotyczy zawodników reprezentujących kluby województwa świętokrzyskiego.

- 180 zł od odmiany - tzw. "Dzika Karta" (zwolnienie z wyższej opłaty dotyczy Mistrz Polski Amatorów 2017, zwycięzcy rankingu PP Old Boys 2017, zwycięzcę rankingu Polski ON). Osoby te podlegają standardowym opłatom startowym - 50 zł lub 100 zł)

Odprawy zawodników:

Odprawy zawodników do poszczególnych odmian odbędą się zgodnie z podanym niżej programem. Obecność na odprawie jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności zawodnika na odprawie, jego miejsce zajmie osoba wyznaczona przez Dyrektora Turnieju. Miejscem odpraw jest sala gier. Podczas odprawy zawodnik zobowiązany jest posiadać:

- kartę prawa do gry 2017, - ew. weryfikacja on-line

- licencję ew. weryfikacja on-line

- aktualne ważne badania lekarskie od lekarza MEDYCYNY SPORTOWEJ,

- kartę meldunkową z hotelu.

Zwolenia z obecności na odprawie może dokonać wyłącznie Dyrektor Turnieju.

Nieobecność zawodnika:

W przypadku nieobecności zawodnika zakwalifikowanego do finałów mistrzostw Polski, zostanie on ukarany karą finansową w wysokości 400 zł, którą jest zobowiązany wpłacić na rachunek PZBil. W przypadku braku wpłaty kary do dnia 10 grudnia sprawa zostanie skierowana do Komisji Dyscyplinarnej PZBil. W przypadku pisemnego wycofania z udziału  ( na adres  sekretarz@bilard-sport.pl )  najpóźniej do dnia 14 listopada do godz. 15.00  zawodnik nie zostanie obciążony żadną karą.

System rozgrywek:

Podwójna przegrana + puchar (zgodnie z tabelami PZBil). 

Mecze mężczyzn:
w odmianę 9-bil do 9 wygranych partii,
w odmianę 8-bil do 8 wygranych partii,
w odmianę 10 bil do 7 wygranych partii,
(we wszystkie odmiany obowiązuje zasada przemiennego rozbicia).

Mecze kobiet:
w odmianę 9-bil - do 6 wygranych partii,
w odmianę 8-bil do 5 wygranych partii,
w odmianę 10-bil do 5 wygranych partii
(we wszystkich odmianach obowiązuje zasada przemiennego rozbicia)

W przypadku realizacji telewizyjnych mecze finałowe transmitowane przez TV będą rozgrywane do 6-8 wygranych partii.

Strój:

Podczas mistrzostw zawodnicy zobowiązani są posiadać sportowy strój bilardowy:
ciemne wizytowe spodnie i buty, wizytową koszulę – jednolitego koloru, kamizelkę, muszkę lub krawat. Na koszuli lub kamizelce musi być umieszczone:

- logo PZBil,
- logo Bilard Sportem Wszystkich - dostarczy organizator,
- logo Say No To Doping - dostarczy organizator.

UWAGA! Nie dopuszcza się gry w koszulkach polo. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są podczas trwania gry do noszenia naszywek logo sponsorów (wskazanych przez organizatora), na rękawie koszuli lub kamizelce oraz identyfikatora. Niezastosowanie się do powyższych warunków spowoduje dyskwalifikację zawodnika z zawodów, pozbawienie go zdobytych medali, nagród, pucharów i tytułów oraz skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.

Uroczyste otwarcie:

Ceremonia uroczystego otwarcia odbędzie się w dniu  27 listopada – poniedziałek  o godzinie 15.30 - w sali gier. Wszyscy zawodnicy odmiany 8-bill zobowiązani są stawić się na otwarcie w sportowych strojach bilardowych (zgodnych z regulaminem sportowym PZBil). Obecność zawodników (biorących udział w zawodach w 8 bil) na ceremonii jest obowiązkowa.

Mecze finałowe:

Ze względów marketingowych zaleca się, aby wszyscy zawodnicy biorący udział w mistrzostwach byli na sali gier podczas meczów finałowych.

Transmisje internetowe TVSPORTS oraz SPORTKLUB

Wszystkie mecze rozgrywane na stole finałowym będą transmitowane na żywo na stronie www.tvsports.pl. Zaplanowana jest transmisja 60 godzin spotkań. Zawodnicy rozgrywający swe mecze na stole telewizyjnym zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z transmisją live (m.in. zapowiedzi, bezwzględnym "pełnym stroju", przerw na reklamy). 
Dodatkowo odbędzie się retransmisja 11 godzin spotkań na antenie SPORTKLUB

- ćwierćfinału, półfinału i finału 8 bil i 10 bil mężczyzn

- finału kobiet 9 bil

- 1/8, ćwierćfinału, półfinału i finału mężczyzn w 9 bil

Przewiduje się transmisje z innych stołów. Podczas zawodów obowiązuje zakaz transmisji video z własnych urządzeń przez uczestników i gości.

Warunki techniczne:

8 stołów 9ft RASSON II, Sukno Iwan Simonis 860, Bile Duramith TV Plus.

Ubezpieczenie:

Zawodnicy sami pokrywają koszt ubezpieczenia.

Inne:

Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach oraz kibice i goście obecni na sali gier wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć z mistrzostw z ich wizerunkiem w materiałach reklamowych promujących bilard wydawanych przez organizatorów imprezy. Dotyczy to także wydawnictw komercyjnych oraz przekazu telewizyjnego i internetowego. Do zawodów zostaną dopuszczeni tylko zawodniczki i zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie od lekarza medycyny sportowej oraz licencję PZBil i kartę prawa do gry na rok 2017 (do okazania na odprawie zawodników). W przypadku pozytywnych wyników badań antydopingowych lub kary dyscyplinarnej (upomnień, kartki itp.) ewentualne konsekwencje będą dotyczyły wszystkich wyników uzyskanych przez zawodnika podczas zawodów. Bez względu czy wykroczenie miało miejsce na początku czy na końcu zawodów. Mistrzostwa Polski traktowane są jako jeden turniej.

Dyrektor Turnieju i

Dyrektorem Turnieju jest  p. Izabela Gajek

W sprawach nieujętych stanowią regulaminy i przepisy PZBil oraz zarządzenia Dyrektora Turnieju.

Informujemy również, że PLAN GIER może się nieznacznie zmienić w przypadku relacji telewizyjnych. O ewentualnych zmianach będziemy informowali na stronie zawodów.


© 2018 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System