Warszawskie Stowarzyszenie Bilardowe
Nr licencji PZBil:222/2021
Adres koresp.:
Telefon:
E-mail:
Strona www:
Sponsorzy:
Prezes:
Sala gier (adres):
Warunki tech.:
DRUŻYNYNajwiększe sukcesyZespoły ligoweKadra zawodnicza
M13 Soffia WarszawaKier. drużyny: (tel. )