Warszawskie Stowarzyszenie Bilardowe
Nr licencji PZBil:222/2021
Adres koresp.:
Telefon:
E-mail:
Strona www:
Sponsorzy:
Prezes:
Sala gier (adres):
Warunki tech.:
KADRA ZAWODNICZANajwiększe sukcesyZespoły ligoweKadra zawodnicza
Tomasz Bereza, Patryk Domański, Hubert Kaczmarek, Paweł Kaczmarek, Jakub Kowalczyk, Tomasz Krysztofik, Jan Kubań, Rafał Lusa, Filip Materek, Rafał Molak, Piotr Rybicki, Wojciech Rybicki, Mariusz Skoneczny, Mateusz Wójcik