Strona główna » Grand Prix Osób Niepełnosprawnych » Regulaminy turniejów regionalnych » Tomaszow Mazowiecki
Menu
Video na żywo
Tomaszow Mazowiecki
Regulamin GP ON Tomaszów Mazowiecki

1. Organizator:
Klub bilardowy Duet ul Koplina 1 Tomaszów Mazowiecki

2. Uczestnicy:
W turnieju mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne posiadające polskie obywatelstwo oraz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. Miejsce i termin:
Pierwszy Turniej GP ON odbędzie się 24.02.2019 o godzinie 12:00 w Klubie bilardowym Duet ul Koplina 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

4. Warunki sportowe:
5x Dynamic II 9ft

5. System gry i odmiana:
Grupy + Puchar minimum do 4 wygranych partii w grupach oraz rundzie pucharowej. W przypadku niskiej frekwencji - system każdy z każdym co najmniej do 4 wygranych partii. Odmiana - 8 bil - rozbicie naprzemienne

6. Strój do gry
W zawodach uczestnik może grać w stroju dowolnym.

7. Warunki i opłaty startowe:
Opłata startowa - 20zł od osoby

8. Nagrody
Nagrodami za poszczególne turnieje będą Puchary za miejsca 1-3.

9. Sędzia Główny Turnieju: Michał Bierzgalski

10. Dyrektor Turnieju: Michał Bierzgalski

11. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia PZBil oraz Dyrektora Turnieju.

12. Uczestnicy turniejów wyrażają dobrowolnie zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko) do celów niezbędnych do przeprowadzenia turnieju.

13. Zapisy oraz więcej informacji: Michał Bierzgalski 602-171-883

© 2021 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System