Strona główna » Grand Prix Osób Niepełnosprawnych 2017 » Regulamin zawodów
Menu
Video na żywo
Regulamin zawodów "Open"
Regulamin zawodów
Grand Prix ON - Open

1. Organizator:
Klub bilardowy „Square" Club Kraków, , ZMCH YMCA Kraków,
Patronat: Polski Związek Bilardowy


2. Uczestnicy:
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy , posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz licencje PZBil, stawią się na odprawę i dokonają opłaty startowej.


3. Miejsca i terminy:
- I Turniej - 04.03.2017 „Square Club" Kraków:
- II Turniej - 22.04.2017 „Square Club" Kraków
- III Turniej - 13.05.2017 „Square Club" Kraków:
- IV Turniej - 10.06.2017 „Square Club" Kraków:
- 09/10.2015 - Mistrzostwa Polski - do uzgodnienia


4. Warunki sportowe:
Turnieje zostaną przeprowadzone w klubie posiadających licencje PZBil, cztery razy w roku. W tych turniejach zawodnicy będą zdobywali punkty rankingowe.
UWAGA!!!
W finale (Mistrzostwach Polski) mogą wziąć udział tylko osoby, które wzięły udział w min. 3 turniejach regionalnych. Najlepsi zawodnicy otrzymają awans do finałów Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w odmianę „8" i „9" które odbędą się po zakończeniu cyklu turniejów Grand Prix Osób Niepełnosprawnych
Ustala się następujące zasady przydziału miejsc do finału MP:
- mistrz Polski 2016,
- dziewięciu najlepszych zawodników w rankingu GP,
- 1 dzika karta dla organizatora Mistrzostw Polski
- 1 dzika karta do dyspozycji Komisji ON


W zależności od zajętego miejsca w każdym turnieju eliminacyjnym zawodnik zdobywa następującą ilość punktów do rankingu GP ON i MP ON:

I - 25 pkt.
II - 20 pkt.
III - 18 pkt.
V - 15 pkt.
VII - 13 pkt.
IX - 12 pkt.
XIII - 10 pkt.
XVII - 8 pkt.
XXV - 6 pkt.
Pozostałe - 4 pkt.


Zawody odbędą się w trzy odmiany:
- 4.03.2017 - odmiana „8" do 3 wygranych - 2KO
- 22.04.2017 - odmiana „9" do 4 wygranych - 2KO
- 13.05.2017 - odmiana „10" do 4 wygranych - 2KO
- 10.06.2017 - odmiana „9" do 5 wygranych - 2KO
Wszystkie mecze będą rozgrywane na stołach 9 stopowych.


5. Ubiór do gry:
W fazie eliminacyjnej zawodnicy mogą występować w koszulkach klubowych z logo PZBil chyba, że klub organizujący turniej zadecyduje inaczej. W Mistrzostwach Polski będzie obowiązywało uczestnictwo w białej koszuli z krawatem lub muszką lub koszulka klubowa oraz wizytowe spodnie i buty czarne.


6. Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:
Zawodnik pragnący uczestniczyć w turnieju musi każdorazowo dokonać opłaty startowej w wysokości 40 zł. Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.


7. Nagrody:
- w turniejach GP czterech pierwszych zawodników otrzymuje puchary sportowe, dyplomy i upominki
- w finałach Mistrzostw Polski dla zwycięzców przewidziano drobne nagrody rzeczowe, puchary i medale oraz punkty do rankingu ON
- zwycięzca łącznego rankingu Osób Niepełnosprawnych Polski (tzn. punkty zdobyte na GP ON + punkty zdobyte na MP ON) - otrzyma dodatkowo puchar i dziką kartę na turniej Mistrzostw Polski w dwie odmiany.


8. Dyrektor Turnieju - Andrzej Siejko
Sędzia Główny Turnieju - Sławomir Wolański
Sędzia Stolikowy - Józef Mikołaj Grzyb


9. Marketing i reklama:
W trakcie zawodów wyłącznie organizator nadaje prawa do prowadzenia działalności marketingowo-handlowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie działania podjęte w tym obszarze bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą objęte sankcjami. W przypadku zawodników doprowadzi to do wyproszenia z sali gier i dyskwalifikacji, a w przypadku działaczy, trenerów, sędziów do usunięcia z terenu zawodów i skierowaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej PZBil. Organizator i PZBil ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas turnieju dla działalności marketingowej


10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia organizatora, PZBil oraz Dyrektora Turnieju.


11. Zgłoszenia do turniejów Grand Prix:
- I turniej w „Square Club" Kraków: do 15.03.2017
- II turniej w „Square Club" Kraków: do 18.04.2017
- III turniej w „Square Club" Kraków: do 10.05.2017
- IV turniej w „Square Club" Kraków: do 08.06.2017


Zgłoszenia przesyłać do Dyrektora Turnieju na adres: lasat@poczta.onet.pl


© 2018 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System