Strona główna » Młodzieżowe Ligi Bilardowe » Aktualności
Menu
Aktualności

Młodzieżowe Ligi Bilardowe
2017-01-24

Regulamin i system rozgrywek na sezon 2017

1. ORGANIZATOR:
Polski Związek Bilardowy, koordynator krajowy - Dariusz Kobacki , tel. 795 44 5 180, email: junior@bilard-sport.pl

2. CEL:
- Wyłonienie liderów rankingu sportu bilardowego i podnoszenie poziomu szkolenia
- Zdobycie dodatkowych kwalifikacji do startu MP juniorów 2018
- Popularyzacja sportu bilardowego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

3. ORGANIZATORZY REGIONALNI:

Liga

Podmiot Odpowiedzialny

Zasięg rywalizacji

Łódzka

Okręgowy Związek Sportu Bilardowego w Łodzi

Wojewódzka

Pomorska

Pomorski Związek Bilardowy Tczew

Wojewódzka

Świętokrzyska

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe Kielce

Wojewódzka

Wielkopolska

Wielkopolski Związek Bilardowy

Wojewódzka

Mazurska

Stowarzyszenie Bilard Sportowy (Mrągowo)

Regionalna

Kujawska

Stowarzyszenie Pałuki

Międzywojewódzka

Małopolsko Podkarpacka

Klub Sportowy PINO

Międzywojewódzka


4. TERMINARZ:
od 15 stycznia do 15 listopada 2017 r. rozegrane zostaną 4 turnieje w dwóch rundach:

Runda wiosenna: styczeń - czerwiec
I turniej - odmiana 9 - bil
II turniej - odmiana 8 - bil


Runda jesienna: wrzesień - listopad
III turniej - odmiana 9 - bil
IV turniej - odmiana 8 - bil


9-bil uczniowie SP rozgrywają pojedynki do 3 wygranych partii wg zasad młodzika, tj. skróconą odmianę 9 - bil (sześcioma bilami), uczniowie GIM grają w pełna odmianą (dziewięcioma bilami) do 3 wygranych partii.


8- bil uczniowie SP do 2 wygranych partii, uczniowie GIM do 3 wygranych partii


5. SYSTEM ROZGRYWEK:

1. Zawody rozgrywane będą oddzielnie dla czterech grup turniejowych:
- dziewcząt w kategorii pupil (szkoła podstawowa wg rocznika),
- dziewcząt w kategorii junior młodszy (gimnazjum wg rocznika),
- chłopców w kategorii pupil (szkoła podstawowa wg rocznika),
- chłopców w kategorii junior młodszy (gimnazjum wg rocznika).

UWAGA: zachowana zostaje zasada „tzw. rocznika zawodnika do końca sezonu", czyli uczeń VI kl. SP, który rozpoczął rywalizację w rundzie wiosennej, po wakacjach jest już uczniem GIM to mimo to nadal gra w tej samej kategorii do końca roku kalendarzowego. Analogicznie uczeń III kl. GIM, który rozpoczął rywalizację w rundzie wiosennej, po wakacjach jest już uczniem szkoły ponadgimnazjalnej ale nadal gra w tej samej kategorii do końca sezonu!


2. Wszyscy zawodnicy muszą być zarejestrowani w PZBil, czyli muszą posiadać licencje sportową zawodnika PZBil na dany sezon sportowy lub kartę bilardzisty z numerem porządkowym (kluby otrzymają karty rejestracyjne od PZBil).

3. Ranking indywidualny prowadzony będzie oddzielnie w czterech kategoriach: dziewcząt - pupil i junior młodszy, chłopców - pupil i junior młodszy, według przedstawionej poniżej tabeli:

Miejsce

1

2

3

5

7

9

13

17

25

32

48>

Punkty

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4. Prowadzony będzie również ranking drużynowy - liczona jest suma zdobytych punktów przez 3 najlepszych zawodników z jednego klubu w każdej kategorii.
5. Limity osobo/startów w każdym z turniejów określają organizatorzy w komunikacie.
6. Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój turniejowy zgodny z regulaminem sportowym PZBil (biała wizytowa koszula, muszka, kamizelka lub koszulka klubowa z logo zespołu - jednakowa dla wszystkich członków drużyny w kategorii wiekowej oraz ciemne wizytowe spodnie i buty).
7. Obowiązek ubezpieczenia zawodników biorących udział w turnieju spoczywa na Klubie, który bierze także odpowiedzialność za zawodnika podczas całej imprezy.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników pozostawione w klubie.
9. Zawody prowadzą sędziowie posiadający licencję sędziego PZBil.
10. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stanowią regulaminy i przepisy PZBil.


Bieżące informacje na temat rozgrywek oraz ranking Ligi Bilardowej znajdować się będą na
www.bilard-sport.pl w zakładce Ligi Młodzieżowe.
Powrót
© 2021 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System