Billaboom Klub Bilardowy
Nr licencji PZBil:245/2024
Adres koresp.:
Telefon:
E-mail:
Strona www:
Sponsorzy:
Prezes:
Sala gier (adres):Poznań, Mickiewicza 32
Warunki tech.:
NAJWIĘKSZE SUKCESYNajwiększe sukcesyZespoły ligoweKadra zawodnicza
Polska Liga Bilardowa:
Klubowy Puchar Polski:
Klubowy Puchar Europy: