II POLSKA LIGA BILARDOWA 2013 - grupa 28 kolejka (runda pierwsza)
SKB OƂawa - Zakręcona Bila PoznaƄ

3:1Oskar KarpiƄski

10:0

8-bil


Maciej KlinkeBartosz TryczyƄski

6:10

9-bil


Filip GĂłrskiDariusz Krzyszkowski

10:8

10-bil


Adam MƛciszDawid Cieƛlak

10:6

10-bil


Szymon Duda