II POLSKA LIGA BILARDOWA 2013 - grupa 26 kolejka (runda pierwsza)
Hades PoznaƄ - Zakręcona Bila PoznaƄ

2:2Krystian Ä†wikƂa

10:2

8-bil


Maciej KlinkeMaciej Zalewski

8:10

9-bil


Piotr KordanaWiktor ZieliƄski

10:2

10-bil


Adam MƛciszMateusz RobiƄski

5:10

10-bil


Szymon Duda