II POLSKA LIGA BILARDOWA 2013 - grupa 23 kolejka (runda pierwsza)
SKB OƂawa - Hades PoznaƄ

1:3Dariusz Krzyszkowski

7:10

8-bil


Remigiusz WyrzykiewiczBartosz TryczyƄski

6:10

9-bil


Wiktor ZieliƄskiDawid Cieƛlak

10:4

10-bil


Krystian Ä†wikƂaOskar KarpiƄski

6:10

10-bil


Mateusz RobiƄski