Nr licencji PZBil:207/2016
Adres koresp.:
Telefon:
E-mail:
Strona www:
Sponsorzy:
Prezes:
Sala gier (adres):Os. Zielone 9, Kraków
Warunki tech.:
KADRA ZAWODNICZANajwiększe sukcesyZespoły ligoweKadra zawodnicza
Andrei Adziarykha, Paweł Bajsarowicz, Andrzej Baliś, Michał Bełz, Rafał Biniek, Szymon Błażej, Tomasz Błażej, Piotr Cepil, Mariusz Chaberski, Aneta Dobkowska, Piotr Dudkiewicz, Piotr Dutkiewicz, Marcel Fortuński, Paweł Gajewski, Tomasz Irzabek, Krzysztof Jagiełło, Damian Kamiński, Alex Klima, Piotr Kotowski, Jakub Kowalczyk, Marcin Krasnodębski, Szymon Kural, Patryk Kwiatek, Illia Kyselov, Piotr Latosiński, Alan Lewiacki, Alan Lewicki, Michał Macuga, Jakub Mietła, Artur Pałkowski, Piotr Pochopień, Bartłomiej Pondo, Michał Radwan, Andrzej Skupień, Krzysztof Szurlej, Maciej Szybist, Miłosz Szybist, Szymon Tarka, Magdalena Tatarkiewicz, Dominika Wesołowska, Miłosz Wyrwicz, Mateusz Zając