UKS Miłek Wiślica
Nr licencji PZBil:103/2009
Adres koresp.:Zespół Szkolno-Przdszkolny, Podwole 1 28-160 Wiślica
Telefon:
E-mail:
Strona www:
Sponsorzy:
Prezes:
Sala gier (adres):
Warunki tech.:
NAJWIĘKSZE SUKCESYNajwiększe sukcesyZespoły ligoweKadra zawodnicza
Polska Liga Bilardowa:
Klubowy Puchar Polski:
Klubowy Puchar Europy: