Strona główna » Grand Prix Osób Niepełnosprawnych 2017 » Regulamin zawodów "Wózkowicz"
Menu
Video na żywo
Regulamin zawodów "Wózkowicz"
Regulamin
Grand Prix Polski ON PZBil 2017 - dla wózków

 


1. Organizator:
Klub bilardowy „Square" Club Kraków, , ZMCH YMCA Kraków, Patronat: Polski Związek Bilardowy


2. Uczestnicy:

W tym turnieju mogą wziąć udział tylko zawodnicy na wózkach inwalidzkich którzy posiadają licencje PZBil, stawią się na odprawę i dokonają opłaty startowej. Zawodnicy będą mogli grali w dwóch turniejach równolegle:
Grand Prix Polski ON - dla wózków
Grand Prix Polski ON - Open


3. Warunki sportowe:

Turnieje zostaną przeprowadzone cztery razy w roku w klubie „Square" Club Kraków posiadający licencje PZBil. Turnieje będą się odbywać równolegle z zawodami Grand Prix ON Open, wyniki turnieju są zaliczane do rankingu ON Open 2017 jak i jest prowadzony ranking dla wózków. W zawodach wszyscy startujący zawodnicy będą zdobywali punkty rankingowe. Wszystkie mecze będą rozgrywane na stołach 9 stopowych. W systemie 2KO, odmiany tak jak w turnieju GP ON.


Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia Grand Prix Polski ON PZBil 2017 - dla wózków to minimum udział w zawodach sześciu zawodników biorących udział w turnieju. Decyzję o przeprowadzeniu zawodów podejmuje Dyrektor zawodów, na podstawie zgłoszeń zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników na wózkach osobny turniej dla "wózkowiczów " nie będzie rozgrywany a zawodnicy na wózkach wezmą udział w turnieju Grand Prix Polski ON - Open . Każdy zawodnik będzie klasyfikowany w rankingu tylko pod warunkiem uczestnictwa w minimum trzech z czterech turniejów GP Polski.


W zależności od zajętego miejsca w każdym turnieju eliminacyjnym GP ON oraz MP ON zawodnik zdobywa następującą ilość punktów do rankingu:


I - 25 pkt.

II - 20 pkt.

III - 18 pkt.

V - 15 pkt.

VII - 13 pkt.

IX - 12 pkt.


W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów na koniec sezonu, zwycięża ten kto więcej razy miał wyższe lokaty, za wyjątkiem pierwszego miejsca. Zawodnicy którzy osiągną taką samą ilość punktów po sezonie na I miejscu w rankingu, grają pojedynek finałowy „masters".


Dwóch pierwszych zawodników w rankingu końcowym na wózkach dostanie powołanie do kadry na rok 2018.


4.Miejsca i terminy:
- I Turniej - 4.03.2017 „Square Club" Kraków:
- II Turniej - 22.04.2017 „Square Club" Kraków
- III Turniej - 13.05.2017 „Square Club" Kraków:
- IV Turniej - 10.06.2017 „Square Club" Kraków:
- 09/10.2015 - Mistrzostwa Polski - do uzgodnienia


W fazie eliminacyjnej zawodnicy mogą występować w koszulkach klubowych z logo PZBil chyba, że klub organizujący turniej zadecyduje inaczej. W finale będzie obowiązywało uczestnictwo w białej koszuli z krawatem lub muszką lub koszulka klubowa oraz wizytowe spodnie i buty czarne.


5. Opłaty startowe:
Zawodnik pragnący uczestniczyć w turnieju musi każdorazowo dokonać opłaty startowej w wysokości 40 zł. Zawodnicy niepełnosprawni którzy wezmą udział w Grand Prix ON "wózków„ i dokonają tam opłaty startowej są zwolnieni z opłaty startowej w turnieju o Grand Prix Polski ON - Open.


6. Dyrektor Turnieju: Andrzej Siejko

Sędzia Główny Turnieju: Sławomir Wolański, Józef Mikołaj Grzyb


7. Marketing i reklama:

W trakcie zawodów wyłącznie organizator nadaje prawa do prowadzenia działalności marketingowo-handlowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie działania podjęte w tym obszarze bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą objęte sankcjami. W przypadku zawodników doprowadzi to do wyproszenia z sali gier i dyskwalifikacji, a w przypadku działaczy, trenerów, sędziów do usunięcia z terenu zawodów i skierowaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej PZBil. Organizator i PZBil ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas turnieju dla działalności marketingowej.


8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia organizatora, PZBil oraz Dyrektora Turnieju.


9. Zgłoszenia
Grand Prix Polski ON PZBil 2017 - dla wózków
- I turniej w „Square Club" Kraków: do 15.03.2017
- II turniej w „Square Club" Kraków: do 18.04.2017
- III turniej w „Square Club" Kraków: do 10.05.2017
- IV turniej w „Square Club" Kraków: do 08.06.2017


Zgłoszenia przesyłać do Dyrektora Turnieju na adres: lasat@poczta.onet.pl


© 2018 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System