Strona główna » Grand Prix Osób Niepełnosprawnych » Aktualności
Menu
Video na żywo
Aktualności

Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych
2023-09-28

Regulamin cyklu GP ON 2021

1. Organizator:
Komisja Sportu Osób Niepełnosprawnych PZBil.
Patronat: Polski Związek Bilardowy

2. Uczestnicy:
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy , posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz licencje PZBil, stawią się na odprawę i dokonają opłaty startowej.

3. Miejsca i terminy:
- I Turniej - marzec 2021
- II Turniej - kwiecień 2021
- III Turniej - maj 2021
- Mistrzostwa Polski - wrzesień 2021 Kielce

4. Warunki sportowe:
Zawody Grand Prix Osób Niepełnosprawnych zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
I etap - eliminacyjne turnieje regionalne „ Grand Prix".
II etap - Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych.
Turnieje zostaną przeprowadzone w klubie posiadających licencje PZBil, trzy razy w roku. W tych turniejach zawodnicy będą zdobywali punkty rankingowe.

Pierwszy etap - eliminacyjne turnieje regionalne „ Grand Prix" przeprowadzone w czterech miastach, trzy razy w roku.

Kielce - I. Gajek
Tomaszów Maz. - M. Bierzgalski
Dębica - P. Kędzior
Kraków - A. Siejko

Zawody prowadzone będą przez wyznaczonego w każdym klubie posiadających licencje PZBil przez Regionalnego Dyrektora Zawodów odpowiedzialnego za cały cykl eliminacyjny w danym mieście, w miesiącach ustalonych przez Organizatora w terminach dogodnych dla nich.

Po zakończeniu fazy eliminacyjnej 4 graczy awansuje do finału narodowego. Najlepsi zawodnicy otrzymają awans do finałów Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych które odbędą się po zakończeniu cyklu turniejów Grand Prix Osób Niepełnosprawnych . W finale (MP ON) mogą wziąć udział tylko zawodnicy, które wzięli udział w min. 2 turniejach regionalnych i zdobywali punkty rankingowe.

Do obowiązków Dyrektor a Regionalnego należy:
• Zorganizować Trzy turnieje w wyznaczonym czasie i miejscu.
• Ogłosić to na FB ( Plakat) podając dokładny termin zawodów.
• Tydzień przed zawodami powiadomić PZBil i Przewodniczącego KSON A. Siejko o terminie zawodów, W ciągu trzech dni przesłać do PZBil i Przewodniczącego KSON A. wyniki po każdym turnieju.

Puchary na turnieje eliminacyjne zapewnia KSON PZBIL, dyplomy i upominki Dyrektor Regionalny.
Drugim etapem - MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeprowadzone w siedzibie PZBil w Kielcach. Zawody będą rozgrywane według regulaminu MP ON.

5. Ubiór do gry:
W fazie eliminacyjnej zawodnicy mogą występować w koszulkach klubowych z logo PZBil chyba, że klub organizujący turniej zadecyduje inaczej. W Mistrzostwach Polski będzie obowiązywało uczestnictwo w białej koszuli z krawatem lub muszką lub koszulka klubowa oraz wizytowe spodnie i buty czarne.

6. Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:
Zawodnik pragnący uczestniczyć w turnieju musi każdorazowo dokonać opłaty startowej w wysokości 20 zł. Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

7. Nagrody:
- w turniejach GP czterech pierwszych zawodników otrzymuje puchary sportowe, dyplomy - w finałach Mistrzostw Polski dla zwycięzców przewidziano drobne nagrody rzeczowe, puchary i medale oraz punkty do rankingu ON
- zwycięzca łącznego rankingu Osób Niepełnosprawnych Polski (tzn. punkty zdobyte na GP ON + punkty zdobyte na MP ON) - otrzyma dodatkowo puchar i dziką kartę na turniej Mistrzostw Polski w jedną odmianę.

8. Dyrektorem Całego Cyklu Turnieju - Andrzej Siejko
Sędzia główny Całego Cyklu Turnieju - Sławomir Wolański

9. Marketing i reklama:
W trakcie zawodów wyłącznie organizator nadaje prawa do prowadzenia działalności marketingowo-reklamowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie działania podjęte w tym obszarze bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą objęte sankcjami. W przypadku zawodników doprowadzi to do wyproszenia z sali gier i dyskwalifikacji, a w przypadku działaczy, trenerów, sędziów do usunięcia z terenu zawodów i skierowaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej PZBil.

Organizator i PZBil ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas turnieju dla działalności marketingowej

10. Inne postanowienia:
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia organizatora, PZBil oraz Dyrektora Turnieju.
Powrót
© 2023 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System