Strona główna » Grand Prix Osób Niepełnosprawnych » Aktualności
Menu
Video na żywo
Aktualności

Zajęcia sportowe dla Osób Niepełnosprawnych
2022-09-13

W okresie od 1 lutego do 30 grudnia 2019 roku w Kieleckim Centrum Bilardowym obywały się zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Instruktorzy spotykali się z osobami niepełnosprawnymi w okresie luty -czerwie oraz wrzesień -grudzien, co tydzień, w każdy wtorek w godzinach 15-17.

Zajęcia prowadzili Katarzyna Kos i Karol Skowerski - licencjonowani instruktorzy PZBil.

Kadrę z obsługi technicznej stanowili Marcin Kałuża i Joanna Furmańczyk - osoby, które na co dzień pracują w ośrodku dla niepełnosprawnych.

Celami programowymi zadania były:

1. wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;
2. wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia;
3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestnika;
5. zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych - każdy bez względu na status społeczny, czy stopień sprawności ma prawo do udziału w sporcie;
6. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
7. kształcenie zdrowej rywalizacji, szczególnie u osób niepełnosprawnych poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

Cykliczne zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych przyniosły kilka efektów:
- poprzez systematyczny udział w zajęciach szkoleniowych przybliżyliśmy dyscyplinę sportu bilard,
- zajęcia bilardowe są dla osób niepełnosprawnych sportem, który pozbawia ich barier wynikających z ich ułomności,
- stały trening w powiązaniu z kontaktami z innymi osobami niepełnosprawnymi jak i pełnosprawnymi był doskonałym sposobem na zatarcie różnic i nabranie pewności siebie, której często brakuje osobom niepełnosprawnych,
- stałe i systematyczne uprawianie sportu poprawiło sprawność fizyczną uczestników,
- zagospodarowaliśmy czas wolny dzieci i młodzieży.

To kolejny rok, kiedy organizowaliśmy Akademię Bilardową dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a cyklicznie uczestniczyło w nich 30 niepełnosprawnych osób. Zajęcia były całkowicie bezpłatne, a uczestnikami w głównej mierze były dzieci i młodzież głuche i niedosłyszące oraz z upośledzeniem umysłowym.

Szkolenie było prowadzone zgodnie z programem Bilardowej Akademii autorstwa Marcina Krzemińskiego oraz dzienniczków treningowych „Bilardowa Akademia" Dariusza Kobackiego.

Uczestnicy otrzymali nasze autorskie materiały szkoleniowe. Zgodnie z planem na koniec każdego okresu zajęć - czerwiec i grudzień zorganizowaliśmy dla uczestników dodatkowe turnieje, zabawy i testy. Najlepsi otrzymali upominki-gadżety bilardowe oraz kije bilardowe, a wszyscy certyfikaty uczestnictwa oraz stautetkę. Na każdych zajęciach uczestnicy otrzymywali bezpłatne napoje i poczęstunek.
Powrót
© 2023 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System