Strona główna » Grand Prix Osób Niepełnosprawnych » Aktualności
Menu
Video na żywo
Aktualności

Grand Prix Osób Niepełnosprawnych 2018
2021-09-20

Regulamin turniejów eliminacyjnych w Krakowie. Pierwsze zawody już 14 kwietnia.

Regulamin zawodów eliminacyjnych
Grand Prix ON Kraków


1. Organizator:
Klub bilardowy „TCF Hub" Kraków, ZMCH YMCA Kraków,
Patronat: Polski Związek Bilardowy

2. Uczestnicy:
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy , posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz licencje PZBil, stawią się na odprawę i dokonają opłaty startowej. Ze względu na problemy lokalowe w zawodach nie mogą brać udział zawodnicy ON na wózkach.

3. Miejsca i terminy:
- I Turniej - 14 kwiecień 2018 „TCF Hub" Kraków:
- II Turniej - 12 maj 2018 „TCF Hub" Kraków
- III Turniej - 09 czerwiec 2018 „TCF Hub" Kraków
Miejsce gier : al. 29 Listopada 94 B

4. Warunki sportowe:
Turnieje zostaną przeprowadzone w klubie posiadających licencje PZBil, trzy razy w roku. W tych turniejach zawodnicy będą zdobywali punkty rankingowe.
Pierwszym etapem będą eliminacyjne turnieje regionalne „ Grand Prix" przeprowadzone w czterech klubach, minimum trzy razy w roku. W turniejach eliminacyjnych „ Grand Prix" zawody prowadzone będą przez wyznaczonego w każdym klubie Regionalnego Dyrektora Zawodów odpowiedzialnego za cały cykl eliminacyjny. Drugim etapem będą MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeprowadzone w siedzibie PZBil w Kielcach. W finale (Mistrzostwach Polski) mogą wziąć udział tylko osoby, które wzięły udział w min. 2 turniejach regionalnych.
Najlepsi zawodnicy otrzymają awans do finałów Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w odmianę „8" i „9" które odbędą się po zakończeniu cyklu turniejów Grand Prix Osób Niepełnosprawnych. Po zakończeniu fazy eliminacyjnej 4 graczy awansuje do finału narodowego.

W zależności od zajętego miejsca w każdym turnieju eliminacyjnym zawodnik zdobywa następującą ilość punktów do rankingu GP ON i MP ON
- 1 miejsce - 20 pkt.
- 2 miejsce - 18 pkt.
- 3 miejsce - 16 pkt.
- 5 miejsce - 14 pkt.
- 7 miejsce - 13 pkt.
- 9 miejsce - 12 pkt.
- 13 miejsce - 10 pkt.
- 17 miejsce - 8 pkt.
- 25 miejsce - 6 pkt. Zawody odbędą się w trzy odmiany:
- I Turniej - kwiecień 2018 „TCF Hub" Kraków - odmiana „8" do 4 wygranych - 2ko
- II Turniej - maj 2018 „TCF Hub" Kraków - odmiana „9" do 5 wygranych - 2ko
- III Turniej - czerwiec 2018 „TCF Hub" Kraków- odmiana „10" do 4 wygranych - 2ko

Wszystkie mecze będą rozgrywane na stołach 9 stopowych.

5. Ubiór do gry:
W fazie eliminacyjnej zawodnicy mogą występować w koszulkach klubowych z logo PZBil chyba, że klub organizujący turniej zadecyduje inaczej. W Mistrzostwach Polski będzie obowiązywało uczestnictwo w białej koszuli z krawatem lub muszką lub koszulka klubowa oraz wizytowe spodnie i buty czarne.

6. Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:
Zawodnik pragnący uczestniczyć w turnieju musi każdorazowo dokonać opłaty startowej w wysokości 20 zł. Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

7. Nagrody:
- w turniejach GP czterech pierwszych zawodników otrzymuje puchary sportowe, dyplomy i upominki
- w finałach Mistrzostw Polski dla zwycięzców przewidziano drobne nagrody rzeczowe, puchary i medale oraz punkty do rankingu ON

8. Dyrektorem Turnieju - Andrzej Siejko
Sędzia - Józef Mikołaj Grzyb

9. Marketing i reklama:
W trakcie zawodów wyłącznie organizator nadaje prawa do prowadzenia działalności marketingowo-handlowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie działania podjęte w tym obszarze bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą objęte sankcjami. W przypadku zawodników doprowadzi to do wyproszenia z sal gier i dyskwalifikacji, a w przypadku działaczy, trenerów, sędziów do usunięcia z terenu zawodów i skierowaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej PZBil.

Organizator i PZBil ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas turnieju dla działalności marketingowej

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia organizatora, PZBil oraz Dyrektora Turnieju.

11. Zgłoszenia do turniejów Grand Prix:
- I Turniej - kwiecień 2018 „TCF Hub" Kraków - 10.04.2018
- II Turniej - maj 2018 „TCF Hub" Kraków - 30.04.2018
- III Turniej - czerwiec 2018 „TCF Hub" Kraków - 30.05.2018

Zgłoszenia przesyłać do Dyrektora Turnieju na adres: lasat@poczta.onet.pl
Powrót
© 2022 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System