Strona główna » Grand Prix Osób Niepełnosprawnych » Aktualności
Menu
Video na żywo
Aktualności

Grand Prix Osób Niepełnosprawnych
2021-09-20

Regulamin Mistrzostw Polski w Pool Bilard Osób Niesłyszących Kraków - 2018

1. Organizator:
TCF - Hub Kraków, ZMCH Ymca Kraków


2. Uczestnicy:
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (konieczna kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności) i stawią się na odprawę. W turnieju może wziąć udział dowolna liczba uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczenia liczby uczestników jeżeli przekroczy ona możliwości klubu i doprowadzi do zbytniego wydłużenia czasu trwania turniejów.


3. Miejsca i termin:

24.02.2018 godz. 09.00 Klub bilardowy TCF Hub Kraków ul. 29 listopada 94B


4. Warunki sportowe:
Turniej rozgrywany będzie w odmianę dziewięć bil, systemem do dwóch przegranych meczów z naprzemiennym rozbiciem i do pięciu wygranych partii. Finał rozgrywany do sześciu wygranych . Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia turnieju, bądź jego odwołania. Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywania turnieju zamieszczane będą na stronie internetowej organizatora z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Zapisy odbywają się u Organizatora imprezy od dnia 23.01.2018 na e-mail: lasat@poczta.onet.pl. Do dniu rozgrywania turnieju w trakcie rozgrzewki od godziny 09.00. Turniej rozpoczyna się o godz. 9:30. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 09:00.
Siedemdziesiąt pięć procent kwoty wpisowego przeznaczane jest na nagrody finansowe Turnieju . Aktualna pula będzie publikowana w relacji z turnieju. Niesportowym zachowaniem jest nieprzygotowanie się zawodnika do meczu w ciągu trzech minut od jego ogłoszenia przez prowadzącego, obowiązek sportowego zachowania dotyczy zawodnika w czasie gry oraz poza nią.
Uczestnicy turniejów wyrażają dobrowolnie zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko) do celów niezbędnych do przeprowadzenia turnieju. Uczestnicy turniejów dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w portalach społecznościowych i wszelkich materiałach promujących Klub Bilardowy TCF Hub.


5. Strój do gry:
W Mistrzostwach Polski będzie obowiązywało uczestnictwo w białej koszuli z krawatem lub muszką lub koszulka klubowa oraz wizytowe spodnie i buty czarne.


6. Warunki i opłaty startowe:
Opłata startowa 20 zł - zawodnik, zwolnieni z opłaty są członkowie kadry narodowej.
Odprawa techniczna w wyznaczonym terminie - w miejscu gier - TCF Hub Kraków .


7. Nagrody:
W finałach Mistrzostw Polski dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe, puchary i medale.


8. Dyrektor Turnieju: Andrzej Siejko


9. Sędzia Główny Turnieju: Józef Grzyb


10. Marketing i reklama:

W trakcie zawodów wyłącznie organizator nadaje prawa do prowadzenia działalności marketingowo-handlowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie działania podjęte w tym obszarze bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą objęte sankcjami. W przypadku zawodników doprowadzi to do wyproszenia z Sali gier i dyskwalifikacji, a w przypadku działaczy, trenerów, sędziów do usunięcia z terenu zawodów i skierowaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej PZBil. Organizator i PZBil ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas turnieju dla działalności marketingowej.


11. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia PZBil oraz Dyrektora Turnieju.

Powrót
© 2022 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System