Nr licencji PZBil:
Adres koresp.:
Telefon:
E-mail:
Strona www:
Sponsorzy:
Prezes:
Sala gier (adres):ul. Waleriana Łukasińskiego 2 lok. 9, 22-400 Zamość
Warunki tech.:
DRUŻYNYNajwiększe sukcesyZespoły ligoweKadra zawodnicza
Metro ZamośćKier. drużyny: Tomasz Wiśniewski (tel. 506162255)